ابراهیم جوکار | Ebrahim Jokar

ابراهیم جوکار | Ebrahim Jokar

ابراهیم جوکار از سال ۸۷ به صورت تخصصی یادگیری گیتار الکتریک را آغاز کرده است.او از همان ابتدا اصل را بر روی تجربه و توجه گذاشت. اکثر سبک کاری او حول راک و زیرشاخه های آن میچرخد او همزمان شعر و ترانه رو به کمک دوستان ادبیاتی دنبال میکرده است که باعث شده  اکثر ترانه های کارهایش را خودش بسراید..

برخی آثار منتشر شده : مادر سبز ،پرواز بر فراز کوهستان، جنگ درون، رستاخیز و کنکاش (راک) دومین قلمرو،خط سپید،گرد و غبار جاده…

موزیک ها یا آلبوم ها