متالکیوب | Metalcube

متالکیوب | Metalcube

گروه متالکیوب در سال 2012 توسط محمد شریفی با سبک راک در قزوین تشکیل شد ، هم اکنون بند با ساختن موزیک و کاور مشغول به کار است و هنوز هیچ اثری از این بند منتشر نشده است . 
اعضای فعلی بند عبارتند از : محمد شریفی - گیتار الکتریک و وکال سعید باقری - گیتار الکتریک ومرتضی آزاد - گیتار بیس که عضو موقت بند است. 

موزیک ها یا آلبوم ها