ناتوریوم | Naturium

ناتوریوم | Naturium

گروه ناتوريم از فروردين ماه سال ١٣٩٣ شروع به فعاليت نموده و مشغول تهيه ی آلبوم خود در سبك پراگرسيو راك مي باشد. همه اعضاي اين گروه در سال هاي گذشته سابقه اجراهای متعدد و همكاري با گروه هاي مختلف به صورت حرفه اي را دارند.

موزیک ها یا آلبوم ها