Pray For Sound

Pray For Sound

پرِی فور ساوند، در ابتدا پروژه ای انفرادی از نوازنده ی اهل بوستون آمریکا، Bruce Mally بود که از سال 2011 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. قبل از این سال، بروس در زندگیش واقعه ای دردناک را تجربه نمود و آن این که پزشکان یک کیست بدخیم را در گوش سمت چپ وی یافتند که به سرعت رشد می کرد.پس از چندین عمل جراحی برای برداشتن کیست در پایان او شنوایی گوش چپش را تا حد زیادی از دست داد...

بروس اما تسلیم نشد و سعی نمود به وسیله ی ساخت موسیقی، احساسات و خلقیات درونی خود را بروز دهد. حاصل این کار اولین آلبوم وی بود که Monophonic نام داشت. مدتی کوتاه پس از انتشار این آلبوم 4 عضو دیگر نیز به بروس پیوستند. آنها پس از چندین اجرا و موفقیت روز افزونشان، شروع به ارائه ی ایده های خاص خود نمودند. اولین ترکی که با همکاری همه ی اعضا نوشته شد، 23:55 نام داشت. این ترک دارای ریف های سنگین و درامزی کوبنده بود و در سراسر قطعه مذکور تنش و اغتشاش موج می زد.

آخرین آلبوم آن ها نیز در سال 2016 روانه ی بازار شد. این آلبوم Everything Is Beautiful نام دارد و بازتاب دهنده ی کانسپت اصلی اعضای گروه است. خلق موسیقی با عظمت و اتمسفریک و از بین برنده ی مرز و حدودها...

Lineup:

Bruce Mally

Joe Aylward

Chris LaRocque

Nick Stewart

Steve Aliperta

 

 

موزیک ها یا آلبوم ها